Författare: Styrelsen

Inbjudan till ordinarie spårprov under 2022


Vi kommer att anordna ett ordinarie spårprov den 22/5. Provet kommer att genomföras i öppen klass. Beroende på deltagarantalet kan det bli aktuellt att genomföra provet på olika platser. Är ni intresserade av att delta, ta då kontakt med Roger Pålsson (0705559108) eller roger@torienna.se för närmare info. Det går även att anmäla sig på hemsidan, https://ostsvenskabeagleklubben.se/anmalan-till-viltsparprov/.

Kostnaden för provet blir 400:- och då ingår domarkostnaden.

Inbjudan till spårkurs under våren 2022


Under våren 2022 planerar vi att genomföra en spårkurs med inriktning på uppspårning av påskjutet och trafikskadat vilt. Kursen är även inriktad på allmän spårträning av hund. Under tidigare år har kursen bestått av en teoriomgång samt 6 tillfällen med praktiska övningar. I år kommer vi att ändra något på upplägget av olika skäl.

Vi startar med en teorigenomgång en kväll i slutet av mars. Därefter träffas vi en söndag i början av april och går igenom lite praktiska råd om spårläggning och träning. Ni får då lite träningsuppgifter som ni skall träna på själva under april.

Söndagarna 1:a och 8:e maj träffas vi på eftermiddagen/kväll på Livgardet i Kungsängen och har en längre spårläggning och träning.

Är ni intresserade av att delta, ta då kontakt med Roger Pålsson (0705559108) eller roger@torienna.se.

Kostnaden för kursen blir 500:- och är i första han tänkt för beagle. Men i mån av plats kan även andra raser delta.

SKK-kurs för avelsfunktionärer hålls digitalt

Det är nu beslutat att helgkursen för avelsfunktionärer den 5-6 februari kommer genomföras digitalt!

Priset blir därmed lägre. Ordinarie deltagaravgift är 900 kronor. För klubbar med 150 eller färre medlemmar är avgiften 600 kronor. För de som slutfört distansutbildningen i avel och genetik innan helgkursen börjar är priset 450 kronor.

Mer information och länk till anmälan finns här.

Skärpta restriktioner från 23/12 2021

Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta restriktioner för att minska spridningen av covid-19 som börjar gälla den 23 december 2021, så ställs all utställnings-, prov-, tävlings- och beskrivningsverksamhet inomhus som samlar fler än 20 deltagare in. Detta då de nya föreskrifterna har krav på att deltagarna ska ha en anvisad sittplats under hela arrangemanget.

Arrangemang med färre än 20 deltagare inomhus kan fortfarande genomföras men de smittskyddsåtgärder som Folkhälsomyndigheten anvisar ska följas.

Webshop

Nu har vi tagit fram några profilerade produkter titta igenom vårt fina sortiment och hör gärna av dig om du saknar något i sortimentet. Du hittar länken till vår webshop här.