Aktiviteter

Här kan du läsa mer om våra aktiviteter såsom drevprov, viltspårprov, RR-prov och resultat från tävlingar. Kontakta gärna oss för mer information. Du hittar mer kontaktuppgifter även på sidan med styrelsemedlemmarna.

Får du inte svar av oss via mail inom några dagar så kontakta gärna oss genom andra kanaler, gärna telefon (SMS) eller Facebook.

Drevprov

Ändamålet med drevprov är att bibehålla och förbättra den drivande hundens jaktegenskaper genom att registrera dessa som underlag för avelsvärdering. Verksamheten skall bedrivas under goda jägarmässiga former och med största möjliga hänsyn till annat friluftsliv (§ 1 i de nya drevprovsreglerna).

Utöver att du genom att starta din hund på drevprov bidrar med ovanstående, så ges du tillfälle till att träffa likasinnade och trevliga Beaglevänner för att på så sätt kunna knyta många nya kontakter och framförallt få tillfälle att jaga på nya härliga marker inom vårt upptagningsområde.

Under ett verksamhetsår genomför vi särskilt prov som sträcker sig över hela jaktsäsongen d.v.s 1 september till 28 februari.

Läs gärna mer om hur drevprov går till och hur du anmäler dig. För RR-prov finns formulär för anmälan här.

Viltspår

Vi anordnar möjligheter att gå ett viltspårsprov, antingen i anlagsklass eller öppen klass. Läs mer om våra viltspår och hur du anmäler dig.