Drevprov

Beaglen är och har alltid varit en utpräglad jakthund. För att Svenska Beagleklubben skall kunna utveckla rasen och få fram ännu bättre jaktbeaglar är det oerhört viktigt att så många beaglar som möjligt kommer till start på våra jaktprov.

Vi behöver denna kunskap för att kunna följa upp resultatet av vårt avelsarbete och för att vi skall kunna se vilka kombinationer som ger de bästa jakthundarna. Vid proven bedömer man flera olika egenskaper som är viktiga för att beaglen skall fungera som en duglig drivande hund.

Ett jaktprov genomförs som en vanlig jaktdag i skogen tillsammans med en domare som bedömer bland annat egenskaperna sök, skall, drevsäkerhet och arbete på tappt.

Inför drevprovet

Inför ett drevprov är det bra att ha läst igenom reglerna och vad som gäller för att få starta sin beagle på prov, exempelvis behöver den vara frisk samt vaccinerad enl. rekomendationer. Läser man igenom reglerna kan man även få en överblick av vad som förväntas av din beagle under ett drevprov. En frisk och vältränad beagle med god kondition har goda förutsättningar att lyckas både på prov och i praktisk jakt. Har du en valp så fokusera på skogsvana, samarbete och att ha kul ihop. Prova att lägga ett viltspår! Glöm inte lydnadsträning och inkallning.

Välkomna med anmälan och stort lycka till!

Anmälan till drevprov

Anmälan till drevprov sker via ”SKK Start”, för mer information hör av dig till drevprov@ostsvenskabeagleklubben.se.

Anmälningsavgift betalas direkt till domaren vid provtillfället och resterande avgift betalas i samband med anmälan via SKK Start.


Jaktprovsansvarig: information kommer senare
Telefon: –
E-post: –