Till minne av Roger Pålsson

Roger Pålsson har efter en tids sjukdom somnat in söndagen den 19 maj 2024. 1991 köpte Roger och hans fru Lotta sin första beagle och därmed började en spännande resa inom beaglevärlden. En beagle blev snabbt till två och med ett inspirerade mentorskap av Annica Lindström, Trewelyn, blev Roger riktigt biten av rasen.

Efter flera framgångar i ringen klev Roger in i Östsvenska Beagleklubbens styrelse år 2000 och i samband med detta väcktes även intresset för viltspår. Från att ha meriterat sina beaglar togs steget till att utbilda sig till viltspårsdomare 2006. Eftersom beagle är en jakthund och Roger kände att man ska ha en förståelse för alla delar av beaglen valde han att 2008 ta sin jägarexamen.

2010 var det dags att ta nästa steg och kenneln Torienna’s föddes. Än idag hittar man flera Torienna’s i många stamtavlor runt om i landet. Under hela 2010-talet satt Roger med i Östsvenskas styrelse både som sekreterare och viltspårsansvarig. Det var både som uppfödare och viltspårsansvarig som Roger kom i kontakt med många av våra medlemmar. Det är genom sitt driv och stora intresse för rasen och framför allt hans vilja att dela med sig av sina erfarenheter som Roger gjorde ett stort intryck.

Som uppfödare var Roger alltid tillgänglig för att stötta och hjälpa till med tips och råd och hans mentorskap var en röd tråd i hela hans engagemang i rasen och Östsvenska Beagleklubben. På BF 2024 tilldelades Roger ett hederstecken i guld med nedan motivering från Östsvenska Beagleklubbens styrelse.

Roger har varit, inte bara en aktiv och engagerad styrelsemedlem utan också en uppskattad viltspårsdomare. Där han med säker hand lotsat våra medlemmar genom kurser och KM. Utöver det har han dömt viltspår både inom och utom klubben. Genom sin uppfödning under namnet Torienna’s har många fina beaglar varit aktiva på våra utställningar samt prov med Roger alltid på plats för att hjälpa till med det praktiska runt utställningen och med uppmuntrande tillrop hjälpa nervösa utställare. Som sekreterare under många år har Roger haft ordning och reda på våra dokument och med sin breda erfarenhet och kunskap stöttat nya och gamla medlemmar i sitt styrelsearbete och har för många av oss varit en mycket uppskattade mentor som alltid finns tillgänglig för att stötta och hjälpa. Så med sitt outtröttliga engagemang vill vi uppmärksamma en fantastisk person med detta hederstecken.

Precis som beagle är en allround-hund var Roger en allround-människa och han kommer vara djupt saknad av oss alla. Vi skickar våra djupaste kondoleanser till Rogers fru Lotta och hans barn och barnbarn.

Vila i frid, Roger.

// Östsvenska Beagleklubbens styrelse