Årsmötet för 2021 inställt

I dag har styrelsen i Östsvenska Beagleklubben tagit beslutet att ställa in det årsmötet 2021 som skulle ha hållits i slutet av mars. Anledningen är spridningen av coronaviruset. Vi har alla ett ansvar mot varandra att inte sprida smittan vidare, och många av våra medlemmar och förtroendevalda utgör en extra utsatt riskgrupp som vi naturligtvis vill värna om. Styrelsen anser att det därför är viktigt att undvika sammankomster och möten som inte är absolut nödvändiga. Det finns mer information om SKK rekommendationer på www.skk.se och hur dispensen för årsmöten 2021 fungerar. De handlingar som normalt hör till årsmötet kommer att finnas tillgängliga och kan skickas ut via mail till de medlemmar som så önskar. De av er som ska få diplom kommer att få dem på posten och för rosetter och vandringspokaler kontaktar ni den i styrelsen som har ansvaret för det verksamhetsområde det gäller. Har ni några frågor kring detta är ni alltid välkomna att kontakta oss i styrelsen.