Covid-19 och påverkan på aktiviteter

Med anledning av spridningsrisken av Covid-19 så har vi vidtaget följande åtgärder.

Ordinarie spårprov i maj 2020 är uppdelat på 2 dagar för att minska antalet risken för smittspridning, max antal människor kommer att vara 10-15 per dag. Tänk på att hålla avståndet till varandra.

Även utställningen den 23:e augusti i Ängsjö är inställd.