Klövkampen 2023

Östergötlands Beagleklubb inbjuder till Klövkampen 2023.

Kvalificeringsperioden startar från och med kommande vecka (43) och håller på till och med vecka 46, se bifogade statuter. Vid frågor om dessa kan ni vända er till någon i JpK.

Evenemanget kommer att arrangeras av Östergötlands BlK, se bifogad inbjudan. Vänd er till ÖgBlK om ni har frågor som berör det praktiska genomförandet!

Årets klöv-kamp kommer att gå av stapeln i trakterna av Ödeshög. 10 hundar utses att delta i detta en-dagarsprov.

Datum: Måndag den 23 januari 2023

Samling söndag den 22 januari från kl. 15:00.
Förläggning: Tomta, Valla säteri (NO Ödeshög), logi i flerbäddsrum.
Kostnader: Presenteras senare men avser boende sön/mån, middag sön, lättare måltid måndag, frukost och matsäck. Domararvode betalas på plats. Möjlighet att övernatta till tisdag finns.

Anmälan: Senast söndag den 15/1 2023 via epost, jakt@skanninge.com gällande boende/förläggning.

Provanmälan: Göres av hundägare till SKK Start senast 2 veckor innan. Information om aktuellt prov-id skickas från ÖgBlK till uttagna hundägare i god tid.

Övrigt: Varje deltagande ekipage skall bidra med en domare.

Kontaktperson: Camilla Gääw, mobil: 070-88 48 976