Anmälan till utställning

Anmälan till Utställning

Detta är ett formulär för anmälan till Utställning med Östsvenska Beagleklubben som arrangerande klubb. Vänligen fyll i alla uppgifter.

Hunduppgifter

Fyll i uppgifter om hunden. Du hittar uppgifter om din hund och dess föräldrar på sidan https://hundar.skk.se/hunddata/Hund_sok.aspx. Tänk på att söka på hundens kennelnamn.

Ägarens uppgifter

Klass

Ange vilken klass hunden skall tävla i.

Bekräfta

Bekräfta uppgifter med valen nedan.

  • Utställning
  • Hunden
  • Ägare
  • Klass
  • Bekräfta

Utställning

Hunden

Kön

Hundens föräldrar

Ägarens uppgifter

För utställning i officiell klass är medlemsskap i arrangerande klubb obligatoriskt.

Klass

Utställningsklass

*) För utställning i officiell klass är medlemskap i arrangerande klubb obligatoriskt.

Bestämmelser

Ägaren är medlem i SBIK eller motsvarande kennelorganisation

Hunden är vaccinerad enligt gällande bestämmelser senast 14 dagar före tävlingsdagen

Jag har tagit del av och accepterar SBIK/SKK regler och stadgar för prov och utställning

Jag godkänner att hund- och ägaren namn publiceras i Beagle tidskrift samt SBIK hemsida

Kopia av stamtavla för utlandsregistrerad/ägd hund bifogas denna anmälan (obligatoriskt, bifoga längre ned i formuläret))

Uppladdning av stamtavla för utlandsregistrerad/ägd hund (PDF)

Max. size: 200,0 MB

Bekräfta

Bekräfta